Szerzői jogi nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Csanak - Lakópark Kft. (a továbbiakban: Édes Otthon Győr)

A Édes Otthon Győr ezúton tájékoztatja a www.edesotthongyor.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1.  

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Édes Otthon Győr kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Édes Otthon Győr nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Édes Otthon Győr a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

 2. 

A Édes Otthon Győr az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök –> Beállítások –> Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.edesotthongyor.hu weboldal összes szolgáltatását. A Édes Otthon Győr ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a Édes Otthon Győra Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók (közöttük a Google) internetes reklámfelületein. A Látogató a Google rendszerében letilthatja az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.

 3. 

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Édes Otthon Győr figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

 4.  

A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Édes Otthon Győr abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Édes Otthon Győr ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

a.) a Édes Otthon Győr márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;

b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;

c.) a Édes Otthon Győr márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.

A Édes Otthon Győr a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

a.) a Édes Otthon Győr cégcsoport tagjai (Csanak - Lakópark Kft. közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások);

b.) a Édes Otthon Győr márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;

c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Édes Otthon Győr haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 5.  

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Édes Otthon Győr által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a Csanak - Lakópark Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Édes Otthon Győr a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 6.  

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Édes Otthon Győr a hirlevel@edesotthongyor.hu címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.edesotthongyor.hu/hirlevel/leiratkozas) kattintva is letudják tiltani a további hírlevelek küldését.

 7.  

A Édes Otthon Győr minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Édes Otthon Győr a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

 8.  

A weboldalon található, más (nem a Édes Otthon Győr által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Édes Otthon Győr felelősséget nem vállal.

 9.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Édes Otthon Győr felelősséget nem vállal.

 10.  

A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

Csanak - Lakópark Kft.

Cseresznyés utca 8

9012 Győr

telefon: +36-704255590

E-mail: info@edesotthongyor.hu