Teljes körű ingyenes hitel és CSOK ügyintézés

Számos BANKKAL állunk kapcsolatban, ezért személyre szabottan választjuk ki az Ön számára a legkedvezőbb pénzügyi terméket. Folyamatos AKCIÓKKAL és olyan KEDVEZMÉNYEKKEL várjuk Önt, amit csak cégünkön keresztül érhet el.
Díjmentes tanácsadással és teljes körű hitelügyintézéssel várunk minden kedves érdeklődőt.
Számolja ki a banki partnereinknél elérhető legkedvezőbb törlesztő részleteket és kérje ajánlatunk online:


Cégünk a Hitelnet.hu országos hiteltanácsadó hálózat tagja.

Számos BANKKAL állunk kapcsolatban, ezért személyre szabottan választjuk ki az Ön számára a legkedvezőbb pénzügyi terméket. Folyamatos AKCIÓKKAL és olyan KEDVEZMÉNYEKKEL várjuk Önt, amit csak cégünkön keresztül érhet el.

Díjmentes tanácsadással és teljes körű hitelügyintézéssel várunk minden kedves érdeklődőt.

Teljes körűen intézzük mindenkinek a CSOK-ot! ÁFA-val kapcsolatos kérdéseire is készséggel válaszolunk!

Hitelközvetítésben partnerünk és a hitelkalkulátor adatszolgáltatója: C&I Hitelnet Kft. Felügyeleti engedélyszám: EN-I-911/2010, Elérhetősége: hitelnet.hu

 

Hitelre van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

 


CSOK VÁLTOZÁSAI 2018 .03.15-TŐL!!!!

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell minden dokumentumot benyújtaniuk, hanem elég lesz büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk. Így alapesetben CSOK igényléshez elegendő lehet a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TB jogviszony igazolás, adásvételi szerződés, illetve az építési napló, továbbá a szükséges nyilatkozatok.

TB jogviszony létesítésének vállalása külföldről hazatérők esetén

Azok a jelenleg külföldi TB jogviszonnyal rendelkezők is jogosultak lehetnek a jövőben CSOK-ra, akik – a külföldi TB jogviszony igazolása mellett – vállalják, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesítenek.

CSOK folyamatban lévő bővítés esetén is, akár a teljes bekerülési költségre

Már megkezdett bővítés esetén is igényelhető lesz a CSOK a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre, a gyermekszám alapján adható támogatás összegéig.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül, építkezésnél, bővítésnél 60 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Adóstárs bevonásának lehetősége

A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára pozitív változás, hogy a jövőben a CSOK igényléséhez adóstársnak bevonják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel igénybevételének nem lesz időbeni korlátja.

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. A meglévő lakástulajdon eddig csak új lakásra igényelt CSOK esetén nem jelentett kizáró okot.

ÁFA visszatérítés változása

Mindenki, aki építkezik és 27% ÁFA tartalmú számlát nyújt be, jogosult lehet adó-visszatérítési támogatásra 5 millió forintig. Az ÁFA visszatérítés lehetőségével a jövőben a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is élhetnek.

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábbi támogatást vett igénybe. Ebben az esetben az új támogatásból nem kell levonni a már meglévő gyerekek után kapott “szocpolt”.

CSOK építkezésre, új ház építésére és vásárlására 2017-ben

A CSOK Magyarország területén 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez igényelhető. A korábbiakkal ellentétben a bekerülési költségre vonatkozó korlátozás nincsen.

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • új lakóingatlan építése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK?

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

CSOK utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek esetében 4 év, 2 gyermek esetében 8 év, 3 gyermek esetében 10 év.

Megkaphatja-e az új CSOK-ot, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást?
A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot. Ebben az esetben a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözete vehető igénybe.

Építkezés esetén a CSOK igénylés újonnan meghatározott feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy:
  • Tbj. 5. § szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
  • legalább 180 napja folyamatosan– ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
   • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
   • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappalirendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
   • keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan– ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
  • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított
  • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan vételárába beforgatni.
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Mekkora összegről kell számlát benyújtani?

A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával kell igazolni. Ha az építkezés során bontott anyagokat is felhasználnak, akkor ezeknek a felelős műszaki vezető által igazolt értékéig a 70%-os számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-át.

A számlákat legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig be kell mutatni. Csak olyan számla fogadható el, melynek kibocsátója a számla benyújtásának időpontjában a NAV honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.

Mennyi csok jár építkezés esetén?

 

csok 2016 uj lakas epikezes

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény összege gyermekenként 400.000 Ft.

Hogyan kell kiszámítani a hasznos alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. Nem számítandó azonban ide a gépkocsitároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete.

Mikor folyósítja a bank a csokot?

A szocpol akkor folyósítható, ha a támogatáson és az esetleges banki kölcsönön kívül a saját erőt már felhasználták az építés finanszírozására. A folyósításhoz szükséges és elért készültségi fokot a hitelintézet műszaki szakértője állapítja meg.

Mikor kell benyújtani az építkezéshez kapcsolódó csok kérelmet?

A szocpolkérelmet építkezés esetén a jogerős építési engedély és a szükséges dokumentumok birtokában, de még a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt kell benyújtani. Ha az igénylő fenti időpontig nem él a szocpol igénylésének lehetőségével, arra a használatbavételi engedély kiadását követően már nem tarthat rá igényt.

CSOK kérelem benyújtásának határideje új lakásnál

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása új lakás vásárlásnál

Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik

 

CSOK használt lakásra 2017-ben

csok_2016_hasznalt_lakas

Melyek a jogosultság további feltételei?

  • legalább 180 napos folyamatos biztosítási jogviszony (legfeljebb 15 nap megszakítással)
   Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
   a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
   b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
   • ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
   • bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.
  • az igénylő köztartozásmentes adózó
  • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

 • az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa
 • az igénylő meglévő lakástulajdona kizárhatja a jogosultságot

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Felújított lakás Nádorvárosban!
51 000 000 Ft

Felújított lakás Nádorvárosban!

Győr, Nádorváros
 • Típus Tégla
 • Alapterület 74 m2
 • Szobák 3
Új penthouse lakás Győrújbaráton eladó!
74 900 000 Ft

Új penthouse lakás Győrújbaráton eladó!

Győrújbarát
 • Típus Tégla
 • Alapterület 73 m2
 • Szobák 4
KIADÓ felújított téglalakás Nádorvárosban!
195 000 Ft

KIADÓ felújított téglalakás Nádorvárosban!

Győr, Nádorváros
 • Típus Tégla
 • Alapterület 65 m2
 • Szobák 2
Kiváló elosztású, korszerű családi ház eladó Nagybácsán!
89 900 000 Ft

Kiváló elosztású, korszerű családi ház eladó Nagybácsán!

Győr, Nagybácsa
 • Típus Tégla
 • Alapterület 133 m2
 • Szobák 5
2 szobás lakás a Plaza közelében
31 990 000 Ft

2 szobás lakás a Plaza közelében

Győr, Adyváros
 • Típus Panel
 • Alapterület 53 m2
 • Szobák 2